مناظره دکتر قاسم پورحسن و دکتر سید جواد میری در برنامه ۱۸۰درجه شبکه افق

 

یک دیدگاه برای “مناظره: آیا داستان داعش به آخر رسیده است؟”

  • اسحاق محمدی گفت:

    با سلام.ظاهرا داعش به پایان رسیده است اما باطن داعش و تفکر داعشی همچنان موجود است.چون با تسلط و سیطره نظامی میشود برهرچیزی و هر کسی فائق آمد اما بر فکرها و اندیشه ها هرگز.ایه ای از قرآن از پیش به این مطلب پرداخته است:لَسْتَ علیهم بِمُسَیْطِر سوره غاشیه آیه ۲۲ منظور آیه اینست که حتی اگر برکفار سیطره همه جانبه پیدا کنی بر عقیده آنان نمی توانی سیطره پیدا کنی.
    پس تفکر داعشی تا زمان خروج سفیانی ادامه خواهد داشت وبا نابودی او ، و دست کشیدن برسر بشریت توسط آخرین حجت خدا عقلها کامل میگردد.