نشست «اندیشه های ایرانشهری: توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها» با حضور علی مرادی، قاسم پورحسن و سید جواد میری؛ ۲۲ مهر ۹۶

یک دیدگاه برای “صوت:اندیشه های ایرانشهری: توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها”

ارسال دیدگاه