در گذشت جناب دکتر مرادی را به جامعه علمی کشور و دوستان و آشنایان ایشان تسلیت عرض می گوییم.

ارسال دیدگاه