این میزگرد ۱۵ مهرماه در برنامه تلویزیونی «زاویه» از شبکه چهار سیما پخش شده است.

بیژن عبدالکریمی گفت: طرح ایده «تمدن سازی اسلامی» یک تفوه است نه تفکر و ربطی به مسائل عینی و انضمامی جامعه ما ندارد. به نظر می رسد خودآگاهی تاریخی در طرح چنین بحثی وجود ندارد. تمدن یک زیست جهان تاریخی است که با اراده های فردگرایانه ساخته نمی شود. تمدن ها را ما تأسیس نمی کنیم و در این بحث فرقی میان تمدن اسلامی و غیراسلامی نیست.

قاسم پورحسن هم اظهارداشت: هم موافقان و هم مخالفان بحث «تمدن سازی اسلامی»، رویکرد ایدئولوژیک و غیر عینیت گرایانه دارند و این مانع بحث علمی درباره تمدن اسلامی و برقراری نسبت آزاد با این بحث است. تمدن با چیزی به نام «کنشگری» در ارتباط است. تمدن به طور تام محصول تعین عقلانیت جامعه است و من تمدن را استعلایی نمی دانم و به برساخته بودن تمدن معتقد هستم.