« قابل توجه دانشجویان آقای دکتر پورحسن در ترم جاری ۹۹-۱۳۸۹ »

با توجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده درباره بیماری کرونا و به‌منظور حفظ سلامت دانشگاهیان به‌ویژه دانشجویان، با تشکیل نشدن کلاس‌های آموزشی حضوری تا پایان سال جاری و در راستای جبران کامل تعهدات آموزشی، جدول برنامه درسی به شرح ذیل ارائه می شود:

درس تاریخ فلسفه منبع برای چهار جلسه:
۱- فصل های سوم و چهارم و پنجم کتاب خوانشی نو از فلسفه فارابی ؛ پورحسن
۲- فصل های اول و چهارم و پنجم کتاب سیر فلسفه در جهان اسلام ؛ ماجد فخری

درس مشاء:
۱- نمط سوم اشارات از فصل ۱۳ تا ۲۱

درس فلسفه ملاصدرا دکتری:
۱- ادامه بحث حرکت جلد سوم اسفار فصل های ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۲۱و ۲۵ تا ۲۸
۲- بحث زمان: فصل های ۳۰ تا ۳۶