میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری، با حضور: دکتر گلشنی ، دکتر نصری، دکتر پورحسن/ شبکه سهند تبریز

یک دیدگاه برای “فیلم:میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری”