دومین نشست نقد و بررسی متون فلسفی در زبان فارسی، با عنوان: «فلسفه اسلامی و زبان فارسی» با سخنرانانی: حسین کلباسی،قاسم پورحسن،فرزانه گشتاسب،مزدک رجبی؛ ۱۹ تیر ۹۶ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد فایل صوتی سخنان دکتر قاسم پورحسن در ادامه می آید:

 

 

ارسال دیدگاه