به همت انجمن علمی عربی دانشگاه تهران، هفدهمین گفت و گوی انجمن عربی با موضوع «الجابری و مساله عقلانیت» برگزار می شود. این وبینار، جمعه دوازدهم دی ماه به آدرس صفحه اینستاگرام انجمن علمی عربی دانشگاه تهران – Arabic.as.ut@ – برگزار می شود.