قسمت دهم برنامه گستره شریعت، با حضور اساتید محترم: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرای قاسم پورحسن

موضوع: دین و اخلاق(۱)

 

 

ارسال دیدگاه