گستره شریعت قسمت بیست و دوم

 • شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع: دین و روشنفکری(۱) ▫ اساتید: دکتر زیباکلام، دکتر نجفی، دکتر قانعی راد دانلـــود [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/32b9105e98520880ab45e8f4125ef7749851046-240p__80058.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت بیست ویکم

 • جمعه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع: دین و جامعه(۵) ▫اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی دانلــود [embed]https://as5.asset.aparat.com/aparat-video/96d37966adcfb6439d5bb45c58cacd659850097-240p__62930.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت بیستم

 • جمعه - ۴ اسفند ۱۳۹۶
 • موضوع: دین و جامعه(۴) ▫اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی دانلود [embed]https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/cc915ed894c3efb56529b258c37f1e379763123-240p__31444.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت نوزدهم

 • یکشنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع: دین و جامعه(۳) ▫اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی دانلود [embed]https://as10.asset.aparat.com/aparat-video/d0fc777bb1cb54195e5408f3cc9d0a299668038-240p__26702.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت هجدهم

 • جمعه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
 •   موضوع: دین و جامعه(۲) اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی   [embed]https://as2.asset.aparat.com/aparat-video/4f65f4f918bafc254bf029d522003c819601291-240p__46272.mp4[/embed]   دانلود

  گستره شریعت قسمت هفدهم

 • جمعه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
 • موضوع: دین و جامعه(۱) اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/b5c661c6de0fd8805e1ac529556d25879591361-240p__75568.mp4[/embed] دانلود

  گستره شریعت قسمت شانزدهم

 • جمعه - ۶ بهمن ۱۳۹۶
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۶/موضوع: علم دینی (۳) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/a50b5a3934f26548e2d0c600ea4c19439395676-240p__18783.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت پانزدهم

 • یکشنبه - ۱ بهمن ۱۳۹۶
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۵/موضوع: علم دینی (۲) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری   [embed]https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/4a63aac1a2c3b96a2d28a543921c370f9395096-240p__70908.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت چهاردهم

 • شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۶
 • برنامه گستره شریعت قسمت۱۴/موضوع: علم دینی (۱) اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر آذربایجانی , دکتر محمد علی مرادی و دکتر خسرو باقری [embed]https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/9b52040846e204f8b395fe054e5589f49248839-240p__57511.mp4[/embed]

  گستره شریعت قسمت سیزدهم

 • شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۶
 •   [embed]https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/aa7ec8c186abfd89bdc31354bbe3bf8d9247375-240p__88301.mp4[/embed] با حضور اساتید: دکتر رحمتی، دکتر صدوقی سها و دکتر فرامرز قراملکی و کارشناسی و اجرا: قاسم پورحسن ▪️ موضوع: دین و اخلاق(۴)

  گالــــری