موانع تولید فکر در ایران

  • پنجشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
  • اولین قسمت از سری جدید برنامه ی گفت و گو محور زاویه، چهارشنبه شب ۲۸ بهمن ماه از شبکه ی ۴ سیما بر روی آنتن رفت. در این برنامه که اجرای آن را دکتر امیر دبیری مهر کارشناس حوزه ی رسانه و علوم سیاسی ...

    تمدن اسلامی؛ ظهور، بازخوانی یا تأسیس؟

  • چهارشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • میزگرد «تمدن اسلامی؛ ظهور، بازخوانی یا تاسیس؟» ۱۵ مهرماه در برنامه تلویزیونی «زاویه» از شبکه چهار سیما پخش شده است. بیژن عبدالکریمی گفت: طرح ایده «تمدن سازی اسلامی» یک تفوه است نه تفکر و ربطی به مسائل عینی و انضمامی جامعه ما ندارد. به ...