بررسی تحلیلی انتقادی دیدگاه ابن‌سینا و ابن‌رشد در باب نفس

  • یکشنبه - 20 فروردین 1396
  • ارزیابی موضوع تجرد و بقای نفس انسانی توسط سه فیلسوف نامدار به نام­های، ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م)، ابن­سینا (۳۷۰-۴۲۸ه.ق) و ابن­رشد(۵۹۵-۵۲۰ه.ق)، مسئلۀ این مقاله را شکل می­دهد. تعارض و ابهاماتی که در برخی از آراء ارسطو در حوزه نفس دیده می­شود، منشأ اختلاف­نظر شارحان وی در این­باره ...