ابن‌سینا استثنائی‌ترین چهره فلسفه و تفکر است/نیاز بشر امروز به ابن سینا

  • دوشنبه - 9 بهمن 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب  «ابن سینا و حکمت مشرقی» به حکمت مشرقی ابن سینا پرداخته و معتقد است که ابن سینا بنیانگذار این حکمت در فلسفه اسلامی است. در گفت‌وگویی با وی به بررسی این موضوع پرداختیم که ...

    نقدهای فارابی و ابن‌سینا بر ارسطو نشان دهنده تمایز فلسفه اسلامی و غربی است

  • پنجشنبه - 29 تیر 1396
  • دکتر قاسم پوحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه بسیاری از مورخان و پژوهشگران حوزه فلسفه تاکنون درخصوص ماهیت فلسفه اسلامی و نسبت آن با فلسفه یونان بحث کرده ­اند، درباره نظام فلسفی مستقل و منحصر به فرد فیلسوفان اسلامی گفت: به ...