ابن‌سینا استثنائی‌ترین چهره فلسفه و تفکر است/نیاز بشر امروز به ابن سینا

  • دوشنبه - 9 بهمن 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب  «ابن سینا و حکمت مشرقی» به حکمت مشرقی ابن سینا پرداخته و معتقد است که ابن سینا بنیانگذار این حکمت در فلسفه اسلامی است. در گفت‌وگویی با وی به بررسی این موضوع پرداختیم که ...

    ابن سینا و حکمت مشرقی

  • یکشنبه - 17 اردیبهشت 1396
  • مجموعه مقالات همایش «ابن سینا و فیلسوفان اسلامی» که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در مهرماه ۱۳۹۰ برگزار شد همراه با مقالات جدید تحت عنوان «ابن سینا و حکمت مشرقی» به اهتمام دکتر قاسم پورحسن و زیر نظر آیت الله سیدمحمد خامنه ای منتشر ...