ابن سینا فیلسوفی مشرقی است/ گسست ابن سینا از یونان و ارسطو

  • چهارشنبه - 1 شهریور 1396
  • در میان فلاسفه مشهور است که ابن سینا رئیس مشائیون اسلامی است. مشهور است ابن سینا فیلسوفی مشائی است و حتی برخی از مستشرقان او را در حد شارح ارسطو تنزل داده اند، اما بسیاری از فیلسوفان معاصر ایران معتقدند ابن سینا فیلسوف مشائی صرف ...

    فیلسوفان جدید ما نظام ندارند/ ابن سینا با نظام ارسطویی درافتاد

  • سه شنبه - 27 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ویژگی های نظام سازی در حوزه اندیشه  گفت: واژه نظام سازی به عنوان یک اصطلاح متأخر در مطالعات فلسفه اسلامی از ویژگی هایی برخوردار است، در صورت توجه به این ویژگی ها می توانیم به ...

    ابن‌سینا تأمین‌کننده نیاز انسان معاصر در هویت و معنویت است/بوعلی بنیانگذار حکمت اشراق

  • جمعه - 1 شهریور 1392
  • چاپ نخست مجموعه مقالات همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی تحت عنوان «ابن سینا و حکمت مشرقی» شامل ۲۳ مقاله اخیرا توسط بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد. بخش اول درباره زندگی نامه، بخش دوم مابعدالطبیعه و بخش سوم الهیات و بخش چهارم آن هم ...