اسلام آزادی را اصل نمی‌داند و آنرا در چارچوب حق و عدالت تعریف می‌کند

  • یکشنبه - 1 مرداد 1396
  • دکتر قاسم پورحسن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا فیلسوفان اسلامی در خصوص مفهوم عدالت نظریه پردازی جامعی کرده اند؟ گفت: مسئله عدالت در همان دوره نخست حکومت پس از پیامبر اکرم(ص) مهمترین مفهومی بود که مورد اختلاف دیدگاه صحابه ...