اسلام بیشتر از ادیان دیگر به علم بها داده است

  • شنبه - 24 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه چرا با وجود سفارش اکید دین اسلام بر دانش و دانستن، مطالعه کردن را به صورت فرهنگ در نیاورده ایم و متوسط مطالعه مردم در جامعه ما کم است، گفت: معمولا وقتی نمایشگاه کتاب برپا ...