اعتدال پیشینه نیرومندی در تفکر اسلامی دارد/ اعتدال در غرب مساوی با عقلانیت مدرن است

  • یکشنبه - 25 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی   در مورد مفهوم اعتدال و نسبت آن با مفهوم فضیلت از دیدگاه ارسطو گفت: پیش از آنکه نسبت میان اعتدال و فضیلت را مطرح کنیم، می دانیم هم در یونان و هم در حوزه اسلامی، ...