اولین متفکر عرب که به شرق اسلام توجه کرد/ چرا الجابری مهم است؟

  • پنجشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
  • قاسم پورحسن در  نشست نقد و بررسی کتاب «عقلانیت اخلاق عربی و تاثیر سنت خسروانی» نوشته الجابری: با وجود مقالات و نقدهایی که علیه الجابری نوشته می‌شود او مهم است و بیش از دیگران به این نکته اشاره کرده که چرا در دنیای اهل سنت منابع ...

    گالــــری