تفطن عمیق نسبت به دینداری وجود ندارد/ مشکل جامعه ایران اخلاق است

  • دوشنبه - 30 مهر 1397
  • همایش «پرسش از امر دینی در جهان معاصر» عصر روز گذشته ۲۹ مهرماه با سخنرانی جمعی از اندیشمندان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به کار خود پایان داد. قاسم پورحسن، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان یکی از سخنرانان این همایش طی ...

    پرسش از چیستی گوهر دین

  • یکشنبه - 22 مهر 1397
  • نزدیک به دو سده است که مسئلۀ زوال در دنیای اسلام تبدیل به پرسشی نیرومند برای متفکران و مصلحان دینی گردید. هر یک التفاتی عرضه داشتند. یکی خواهان بازگشت بود، دیگری در صدد احیاء بود و آن سوم عصری سازی دین را در سرداشت. هر ...