وضعیت مطلوبی در حوزه اندیشه نداریم/ بی اعتنایی عمدی به اساتید علوم انسانی

  • سه شنبه - ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی درمورد آسیب های حوزه تفکر و اندیشه در سال ۹۱ به خبرنگار مهر گفت: سال ۹۱ به دنبال مناقشات بسیاری که در رابطه با علوم انسانی داشتیم انتظار می رفت که وزارت علوم و دانشگاه ها و ...

    گالــــری