ایرانشهری به مثابه سلطنت، غیرانسانی است/ واژه را درست معنا کنیم

 • سه شنبه - ۲ بهمن ۱۳۹۷
 • نشست ناسیونالیسم ایرانی: نگاهی به روایت های کلاسیک متقدم و متاخر روز گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. قاسم پورحسن در این نشست گفت: من هم از ناسیونالیسم دفاع می کنم و هم از ایرانشهری اما در معنای صحیح از هر دو. ...

  ایرانشهری را یک رهیافت فکری می دانم

 • چهارشنبه - ۶ دی ۱۳۹۶
 • بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری عصر  در خانه گفتمان و معماری برگزار شد. سخنران این نشست قاسم پورحسن بود. ما اندیشه ایرانشهری را برای آینده می خواهیم نه برای باستان شناسی وی در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه ما ...

  نظریه ایرانشهری، برابر با ناسیونالیسم و باستان‌گرایی نیست

 • شنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
 • نشست «نقد و بررسی اندیشه ایرانشهری؛ توانایی ها، ضعف ها، فرصت ها وتهدیدات»، با حضور سید جواد میری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمد علی مرادی، پژوهشگر فلسفی و قاسم پورحسن، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پژوهشگاه علوم انسانی ...

  دومین نشست نقد و بررسی اندیشه های ایرانشهری

 • یکشنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 • زمان: ۹آبان ۹۶ مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  گالــــری