نشست نقد و بررسی اندیشه ایرانشهری

  • سه شنبه - 9 آبان 1396
  • سخنرانی دکتر قاسم پورحسن در دومین نشست نقد و بررسی اندیشه ایرانشهری، با حضور دکتر پورحسن، دکتر مرادی و دکتر میری [embed]https://as6.asset.aparat.com/aparat-video/c05a36908af7396606cc932fc13038de8575200-480p__34153.mp4[/embed]

    دومین نشست نقد و بررسی اندیشه های ایرانشهری

  • یکشنبه - 30 مهر 1396
  • زمان: ۹آبان ۹۶ مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی