بررسی و نقد نظریه ی بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمن

  • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
  • مساله­ی شر یکی از مهمترین مباحث در حوزه­ی فلسفه­ی دین است، تا حدی که برخی این مساله را پایگاه و پناهگاه الحاد نامیده­اند. نوشتار حاضر می­کوشد با استناد به متون اصلی، روایتی خاص از مساله احتمالاتی شر را مطابق با تقریر وسلی سمون به دقت ...

    گالــــری