فهم صحیحی از علوم انسانی نداریم/ سه شرط اساسی برای تحول علوم انسانی

  • شنبه - 24 تیر 1396
  • یک استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مهمترین تلاش ما درباره تغییر مبانی علوم انسانی باید این باشد که مبانی ای بر اساس آموزه های جامعه خودمان بر اساس ظرفیت های عقل و بر اساس اندیشه ها و آموزه های دینی فراهم ...