فهم شریعتی خطرناک و گمراه‌کننده است

  • دوشنبه - 11 دی 1396
  • پورحسن معتقد است که فهم شریعتی خطرناک‌تر و گمراه‌کننده‌تر است، تابع هیچ ملاک عینی و یا حتی تاریخی نیست او شیعه را تنها یک حزب سیاسی دانسته و به مرتبه عصیانگری و پرخاش و انقلاب فرو می‌کاهد، این فهم سبب می‌شود تا شیعه را قادر ...

    خوانشی از سه فهم متفاوت از تشیع/مقدمه ای بر سخنرانی نقد تشیع علوی و تشیع صفوی

  • پنجشنبه - 23 آذر 1396
  • تاکنون التفات صحیحی به رویکردهای سه گانه در مطالعه شیعه صورت نپذیرفته است . این سه را" فهم فلسفی – عقلی" ، "فهم متصوفانه" ، و "فهم ایدئولوزیک" می نامم. علامه طباطبایی در آثار مهمش در باره تشیع همچون شیعه در اسلام ، علی و ...

    با نگاه انتقادی به روایت شریعتی؛ همایش «تشیع علوی و تشیع صفوی» برگزار می شود

  • چهارشنبه - 22 آذر 1396
  • همایش «تشیع علوی و تشیع صفوی» نگاهی انتقادی به روایت شریعتی به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار می شود. در این همایش اساتیدی چون قادرفاضلی، سیدمحمد امین قانعی راد، قاسم پورحسن، حسن محدثی، محمدحسین بادامچی، داوود مهدوی زادگان، محمد توکل، محمدعلی مرادی، بیژن عبدالکریمی، محمدباقر تاج ...