تفلسف در زمانه عسرت

  • سه شنبه - 13 تیر 1396
  • شماره تیر ماه خردنامه همشهری با تیتر «تفلسف در زمانه عسرت» و با تصویری از قاسم پورحسن منتشر شد. جالب‌ترین عنوان روی جلد این شماره از خردنامه «مناظره ای درباره نسبت فلسفه و آسفالت خیابان» است. بیژن عبدالکریمی و قاسم پورحسن در یک گفت‌وگوی خواندنی در ...