دوران تفکر شریعتی تمام شده است/ویژگی های مخاطب شریعتی

  • سه شنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۴
  • سمینار بین المللی شریعتی و آینده علوم انسانی روز گذشته، دوشنبه ۲۳ آذرماه با حضور میهمانان داخلی و خارجی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این سمینار که شامل دو بخش و پنل اختصاصی بود، اساتید و کارشناسان سرشناسی به ارائه مقاله پرداختند. در ...

    گالــــری