تمدن اسلامی؛ ظهور، بازخوانی یا تأسیس؟

  • چهارشنبه - 16 مهر 1394
  • این میزگرد ۱۵ مهرماه در برنامه تلویزیونی «زاویه» از شبکه چهار سیما پخش شده است. بیژن عبدالکریمی گفت: طرح ایده «تمدن سازی اسلامی» یک تفوه است نه تفکر و ربطی به مسائل عینی و انضمامی جامعه ما ندارد. به نظر می رسد خودآگاهی تاریخی در طرح ...