دانشگاه‌های ما به مرکز ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند نه مرکز دانش

  • شنبه - 5 اسفند 1396
  • موضوع بر سر چیستی دانشگاه‌ها همچنان محل بحث اساتید دانشگاه‌ها و نظریه‌پردازان   است. «ماهیت دانشگاه چیست؟ کدام مفهوم از استقلال دانشگاه‌ها مطلوب است؟‌ تاثیر دانشگاه‌های نسل جدید در جامعه چه خواهد بود؟» اینها سوالاتی است که توجه جامعه دانشگاهی را به خود معطوف کرده است. ...

    افزایش حجم مقالات، تولید علم نیست/ بسترهای لازم برای تولید علم

  • شنبه - 10 بهمن 1394
  • قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی  با اشاره به ضرورت تولید علم و نظریه گفت: یکی از دغدغه های مهم و اساسی در ایران آن است که ما چرا نتوانسته ایم دست به تولید علم و دانش و تفکر و اندیشه ای نو بزنیم. وی با ...