تأکید فیلسوفان اسلامی به ثبات ارزشهای اخلاقی

  • شنبه - 24 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص این موضوع که آیا فیلسوفان اخلاق همه معتقد به ثابت بودن اصول و ارزشهای اخلاقی در گذر زمان هستند، تصریح کرد: به طور کلی در مورد اخلاق متفکران دو نوع مواجهه ...