ابن سینا و مسئله جاودانگی نفس

  • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
  • برخلاف تصویر رایج، ابن‌سینا نه پیرو محض ارسطوست و نه صرفاً شارح آراء وی. ابن‌سینا فیلسوفی مستقل، برجسته و مسلمان ایرانی است. وی در پرتو نقدها به فلسفه یونان و ارسطو، درصدد شکلدهی گسست معرفتی بنیادین و طرح‌ریزی شالوده‌های حکمت مشرقی است. یکی از موضوعات متنازع ...

    گالــــری