جلال الدین دوانی و احیای اندیشه فلسفه سهروردی

  • پنجشنبه - 10 فروردین 1396
  • مکتب شیراز به دلایل بسیاری قابل اهتمام و پژوهش‌ است.این مکتب هم حلقه پیوند مکتب مراغه-به‌ تعبیر برخی مکتب تبریز-و مکتب اصفهان است و هم‌ احیاءکننده سنت اشراقی و هویت ایرانی-اسلامی. برخلاف باور بسیاری از مستشرقان که ابن رشد را پایان‌ حیات فلسفه اسلامی می‌پندارند،مکتب ...