سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی

  • سه شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۵
  • چکیده تبیین حقیقت «تربیت» و ارتباط آن با «نفس» از جمله مسائل کلیدی و دغدغه¬های اصلی متفکرین اسلامی است. در این میان بی¬تردید توجه به آرای اصیل و مشرقی ابن¬سینا و نه تبیین و شرح فلسفه مشایی او راهگشای پاسخدهی به این مسئله اساسی است. مطالعه ...

    گالــــری