اطلاعیه: نشست ایران شهری و آینده ایران

  • دوشنبه - 27 آذر 1396
  • نشست "ایران شهری و آینده ایران" با سخنرانی قاسم پورحسن، سه شنبه ۵دی ماه راس  ساعت ۱۶در محل خانه گفتمان شهر و معماری برگزار خواهد شد.