مناظره: آیا داستان داعش به آخر رسیده است؟

  • دوشنبه - 8 آبان 1396
  • مناظره دکتر قاسم پورحسن و دکتر سید جواد میری در برنامه ۱۸۰درجه شبکه افق   [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/53d8bb5c38e27384eb6e065b97d31f7c8558439-240p__87751.mp4[/embed]

    آیا داعش محصول مادی و معنوی غرب است؟

  • یکشنبه - 4 اردیبهشت 1395
  • دهمین قسمت برنامه «۱۸۰ درجه» به سردبیری و تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی با حضور  دکتر حسن کاظمی قمی و دکتر قاسم پور حسن از شبکه ی افق بخش شد. «آیا داعش محصول مادی و معنوی غرب است؟»  پرسش اصلی این قسمت از برنامه بود و در ...