مدت هاست شیوه تفکر را از دست داده ایم

  • پنجشنبه - ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • یادداشت دکتر قاسم پورحسن درباره انتقادهای عجولانه به نوشته دکتر داوری در مورد علم دینی و علوم انسانی اسلامی: ۱. غلبه نگاه های غیر علمی به مسائل علمی سبب شده است تا تفکر ورزی را فراموش کنیم. مسئله علوم انسانی به طورکلی یک مسئله اندیشه ای ...

    گالــــری