گستره شریعت قسمت هفدهم

  • جمعه - 13 بهمن 1396
  • موضوع: دین و جامعه(۱) اساتید: دکتر شجاعی زند، دکتر محمد رضایی، دکتر پارسانیا، دکتر هرندی [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/b5c661c6de0fd8805e1ac529556d25879591361-240p__75568.mp4[/embed] دانلود