جریان رادیکال دینی نتیجه گریز از فلسفه اسلامی است

  • دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
  • همایش «فلسفه و عرفان اسلامی در عالم معاصر» روز گذشته در سالن شهید مطهری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در نوبت عصر این همایش که مدیریت آن به عهده رضا سلیمان حشمت بود. افرادی چون قاسم پورحسن، ایلشات نصیروف، علی اصغر ...

    گالــــری