نشست زبان و معرفت از دیدگاه فارابی

  • دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶
  • سخنرانی دکتر قاسم پورحسن در اولین نشست فلسفی خانه حکمت [embed]https://as10.asset.aparat.com/aparat-video/a8c8d82c1f679c5d333c704996c8979b8559717-480p__53080.mp4[/embed]

    نشست زبان و معرفت از دیدگاه معلم ثانی فارابی

  • سه شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • خانه حکمت اصفهان درپی برگزاری سلسله نشست های مختلفی با محوریت فلسفه و با حضور اساتید و کارشناسان متخصص در این زمینه، نشستی را با عنوان «زبان و معرفت از دیدگاه معلم ثانی فارابی» در روز ۲۹ مهرماه برگزار می کند. در این نشست حسین کلباسی ...

    گالــــری