سنت اسلامی پشتوانه توجه به آزادی غربی باشد/ چه نوع آزادی مناسب جامعه ماست

  • پنجشنبه - 22 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر به سؤالات ما در خصوص آزادی پاسخ داد که اکنون از نظر شما می گذرد. *چرا جامعه ما دارای سنتی قوی در خصوص آزادی نیست؟ یکی از بحثهاییکه  باید زودتر از این در ...