عقل در دیدگاه شیخ اشراق/ سهروردی و گسست از سنت یونانی

  • یکشنبه - 8 مرداد 1396
  • هشتم مرداد ماه سالروز بزرگداشت فیلسوف بزرگ ایرانی، شهاب الدین یحیی سهروردی ملقب به شیخ اشراق است. وی در سال ۵۴۹ ه.ق متولد شد و در ۳۸ سالگی در شهر حلب به دلیل گرایشش به فلسفه قبل از اسلام و ایران باستان و نیز مذهب ...

    وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزی سهروردی

  • یکشنبه - 20 فروردین 1396
  • نفس در نگاه سهروردی نوری از انوار اسفهبدیه است که در شرق هستی ریشه داشته، لیکن به بدن مادی تعلق گرفته و به تدبیر و تصرف در او مشغول شده است، از عالم قدسی به ظلمت‌کدۀ ناسوت هبوط کرده و در آن اسیر گشته است. ...

    تأثیر فلسفه نور و اشراق بر تأملات سیاسی سهروردی

  • چهارشنبه - 9 فروردین 1396
  • چکیده: دو مؤلفه ایران و تشیع مهمترین عناصر تشکیلدهنده فلسفه اشراق سهروردی محسوب میگردند. میان سهروردیشناسان نزاع بزرگی وجود دارد که آیا فلسفه او تابع تفکر سیاسیش است یا طرح سیاسی وی منبعث از فلسفه اشراق اوست. حقیقت اینست که سهروردی تنها فیلسوف اسلا می ...