بازخوانی خواجه نظام لازم است/نگاهی انتقادی به روایت سیدجواد طباطبایی

  • شنبه - ۱۱ آذر ۱۳۹۶
  • قاسم پورحسن: نمی‌توان خواجه نظام‌الملک را بدون بررسی مذهب شافعی و در مقابل آن کندری مطالعه کرد، بر این اساس بررسی دقیق تحولات سیاسی اجتماعی ایران از برآمدن ساسانیان تا کوچ سلجوقیان به آناتولی و... همگی را باید در شرایط و مختصات زمان خود و ...

    گالــــری