نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر»

  • یکشنبه - 15 مهر 1397
  • این کتاب از انتشارات بانک جهانی و مترجمان آن، آقایان پوراصغر و رمضانی هستند، با ویراستاری آقای جباری. در این جلسه نقد و بررسی کتاب، دو تن از کارشناسان دانشگاهی حضور دارند؛ آقایان دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و جناب دکتر سیدجواد ...

    صوت: نشست فلسفه و آینده ایران

  • سه شنبه - 8 اسفند 1396
  • این نشست ۷ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان مکتب ولیعصر برگزار شد.     [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/1f0d8d06d7c86d5ca20e344e786c84569745850-240p__59882.mp4[/embed]   سخنرانی دکتر قاسم پورحسن|دانلود   [embed]https://as7.asset.aparat.com/aparat-video/8464ef38e94a2f79ed27b8908991b30a9748967-240p__24798.mp4[/embed]   سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی | دانلود   [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/88ff30c3d6efaa8fe4198bb7809e9e5e9749216-240p__25072.mp4[/embed]   سخنرانی دکتر سید جواد میری | دانلود   [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/42657fd465c081cf7e4f03514cd46d259745876-240p__89720.mp4[/embed]   سخنرانی دکتر سید حسن حسینی | دانلود   [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/f8dd34e8fd3ecac1e7376cde802a70a89745906-240p__27631.mp4[/embed]   سخنرانی دکتر محمد علی مرادی | دانلود

    مناظره: آیا داستان داعش به آخر رسیده است؟

  • دوشنبه - 8 آبان 1396
  • مناظره دکتر قاسم پورحسن و دکتر سید جواد میری در برنامه ۱۸۰درجه شبکه افق   [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/53d8bb5c38e27384eb6e065b97d31f7c8558439-240p__87751.mp4[/embed]