نقد و بررسی کتاب «مسئله فساد» برگزار می‌شود

  • شنبه - 26 فروردین 1396
  • نقد و بررسی کتاب مسئله فساد، نوشته سید حسین العطاس با حضور دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و وحیده صادقی مترجم کتاب برگزار می شود. سید حسین العطاس ...