سیرالملوک، شاهکار زبان فارسی است

  • پنجشنبه - 22 تیر 1396
  • قاسم پورحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در نشست فلسفه اسلامی و زبان فارسی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالبات فرهنگی برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه برخلاف اینکه امروز به عربی نویسی شهره هستیم، عربی نویس نبوده ایم، گفت: در مقدمه دانشنامه ...