فهم شریعتی خطرناک و گمراه‌کننده است

  • دوشنبه - 11 دی 1396
  • پورحسن معتقد است که فهم شریعتی خطرناک‌تر و گمراه‌کننده‌تر است، تابع هیچ ملاک عینی و یا حتی تاریخی نیست او شیعه را تنها یک حزب سیاسی دانسته و به مرتبه عصیانگری و پرخاش و انقلاب فرو می‌کاهد، این فهم سبب می‌شود تا شیعه را قادر ...

    خوانشی از سه فهم متفاوت از تشیع/مقدمه ای بر سخنرانی نقد تشیع علوی و تشیع صفوی

  • پنجشنبه - 23 آذر 1396
  • تاکنون التفات صحیحی به رویکردهای سه گانه در مطالعه شیعه صورت نپذیرفته است . این سه را" فهم فلسفی – عقلی" ، "فهم متصوفانه" ، و "فهم ایدئولوزیک" می نامم. علامه طباطبایی در آثار مهمش در باره تشیع همچون شیعه در اسلام ، علی و ...

    شریعتی هیچ نسبت خوبی با دوران طلایی اسلام ندارد

  • چهارشنبه - 11 اسفند 1395
  •  نشست هم اندیشی با موضوع شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایران و اسلام با حضور سید جواد میری، قاسم پورحسن، محمد علی مرادی، مزدک رجبی و... چهارشنبه ۱۱ اسفند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید. در این نشست ابتدا سید جواد میری صحبت ...