فیلم: میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری/ بخش دوم

  • شنبه - 11 آذر 1396
  • میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری، با حضور: دکتر گلشنی ، دکتر نصری، دکتر پورحسن/ شبکه سهند تبریز [embed]https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/99f45546194fc70301a901bfd4abd4848861024-240p__51228.mp4[/embed]

    فیلم:میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری

  • سه شنبه - 7 آذر 1396
  • میزگرد بزرگداشت استاد علامه جعفری، با حضور: دکتر گلشنی ، دکتر نصری، دکتر پورحسن/ شبکه سهند تبریز [embed]https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/d10f582893d8edd47191b667ee5de6b38827285-240p__41583.mp4[/embed]

    نظریه فلسفه تاریخ لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی است

  • یکشنبه - 5 آذر 1396
  • قاسم پورحسن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی امروز در کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز به تشریح بحث فلسفه تاریخ از دیدگاه علامه جعفری پرداخت و اظهار داشت: تمدن نوین اسلامی بدون تولید فکر، اندیشه و همت عالی در عرصه های علمی حاصل نمی شود. وی خاطرنشان ...