علامه طباطبایی در باب ادراکات اعتباری دارای نظام است

  • سه شنبه - 27 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره نظام سازی توسط فیلسوفان متأخر به خبرنگار مهر گفت: تنها فیلسوفی که پس از ملاصدرا توانست در برخی موارد با ملاصدرا همآوردی کند مرحوم سبزواری و علامه طباطبایی است، البته علامه طباطبایی جامع تر از ...

    علامه طباطبایی مهمترین فیلسوف دوره متأخر فلسفه اسلامی است

  • پنجشنبه - 22 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علامه طباطبایی و نوآوریهای فلسفی او گفت: بی تردید در دوره متأخر فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی مهمترین فیلسوف محسوب می شود، نه لزوما فیلسوف نوصدرایی، یعنی این گونه نیست ...

    مقاله: پیشا ادراک های علامه طباطبایی در تفسیر

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • چکیده:جستجو در نقش پیش فهم‌ها و پیش فرض‌ها در پیدایش تفسیر، پژوهشی ضروری و پر اهمیت است.هیچ تفسیری تهی از پیشا دانسته و پیشا ادراک نبوده و هیچ دریافتی بدون استوار شدن بر فهمی پیشین شکل نگرفته است.گوناگونی فهم‌ها و تأویلها موضوعی قابل بررسی و ...