فارابی و تاسیس فلسفه اسلامی

  • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه مقالات منتخب در همایش داخلی فارابی است که در سال ۱۳۸۹ در بنیاد حکمت اسلامی صدرا در تهران برگزار شده است. مقالات در پنج موضوع زندگی‌نامه و آثار، فلسفه مابعدالطبیعه، الهیات، سیاست و هنر و علم نوشته شده‌اند. زبان نگارش مقالات، ...

    گالــــری